Wetenschappelijk onderzoek

Artsen en onderzoekers proberen de behandeling van kanker voortdurend te verbeteren. Daarvoor is onderzoek nodig naar de werking en resultaten van een mogelijk nieuwe behandeling bij patiënten. Voorbeelden zijn onderzoek naar nieuwe medicijnen en nieuwe manieren van opereren en bestralen. Uw specialist kan u vragen om deel te nemen aan een onderzoek.

U beslist zelf of u meedoet aan een wetenschappelijk onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig. Indien u besluit om niet deel te nemen, hoeft u verder niets te doen. Indien u wel deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, kunt u zich ten alle tijde terugtrekken uit de studie, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw verdere behandeling. Deelname aan onderzoeken is belangrijk om de diagnose en behandeling van borstkanker in de toekomst te kunnen verbeteren.

Alle wetenschappelijke onderzoeken die binnen het MST worden uitgevoerd zijn vooraf getoetst door de Medisch Etische Toetsingscommissie van het Medisch Spectrum Twente en akkoord bevonden door de Raad van Bestuur van het MST.

Dit zijn de onderzoeken waaraan u kunt deelnemen:

E-nose studie

De E-nose studie onderzoekt de mogelijkheid om met behulp van een elektronische neus (E-nose) te ruiken aan uitademingslucht van patiënten, zodat op een minder belastende en snelle manier borstkanker aangetoond of uitgesloten kan worden. De E-nose techniek wordt vergeleken met de huidige onderzoeksmethoden (o.a. mammografie/echografie). Tijdens dit onderzoek ademt u 5 minuten via de mond in een apparaat, in uw normale ademhalingstempo. Het onderzoek vindt plaats na een regulier poli bezoek met de chirurg/verpleegkundige.

Voor een uitgebreide informatiebrief over de E-nose studie kunt u terecht bij uw chirurg, de verpleegkundig specialist en de mammacare verpleegkundige op de poli.

LORD studie

In de LORD studie wordt onderzocht of de behandeling achterwege gelaten kan worden van een deel van de afwijkingen die Ductaal Carcinoma In Situ (DCIS) worden genoemd. LORD staat voor ‘Laag Risico DCIS’.

Er is heel lang gedacht dat DCIS een voorstadium is dat uitgroeit tot invasieve borstkanker. Sinds een aantal jaar is hier twijfel over, omdat gebleken is dat veel DCIS altijd DCIS blijft en dus geen kanker wordt. Maar alle DCIS wordt wel behandeld alsOF het kanker is. Dit betekent dus dat veel vrouwen een onnodige behandeling krijgen die wel gevolgen heeft voor de rest van hun leven.

Patiënten die in aanmerking komen voor en instemmen met deelname worden geloot voor de standaardbehandeling (operatie al dan niet gevolgd door bestraling) of voor regelmatige controle alleen. Na de standaardbehandeling volgen elk jaar foto’s van de borst (mammografie) tot 10 jaar na de behandeling. Vrouwen die geloot zijn voor regelmatige controle worden elk jaar opgeroepen voor een mammografie gedurende 10 jaar.

Lowmag studie

Onderzoek naar een compleet magnetische en stralingsvrije schildwachtklier procedure bij patiënten met borstkanker. De Lowmag studie betreft een onderzoek naar een nieuwe operatietechniek voor patiënten met borstkanker die binnenkort een operatie en schildwachtklierprocedure ondergaan. Er wordt onderzocht of een nieuwe stralingsvrije methode even effectief is in het lokaliseren van de schildwachtklieren.

Toelichting

Bij deelnemende patiënten wordt 6 dagen voor de operatie met behulp van een echoapparaat een kleine hoeveelheid magnetische stof (vloeibaar ijzer) geïnjecteerd in de afwijking. Net als bij de reguliere schildwachtprocedure met radioactiviteit zal een deel van deze magnetische stof verplaatsen naar de eerste lymfeklier; de schildwachtklier. Tijdens de operatie zal met een magnetometer (de Sentimag) worden gemeten waar de ijzerdeeltjes zich in de oksel bevinden. Op deze plek zal de snede worden gemaakt en kan de schildwachtklier gelokaliseerd worden. De klier wordt na de operatie naar de afdeling radiologie gebracht voor een MRI scan. Deze scan zal ons informatie geven over de verdeling van het ijzer in de klier, in combinatie met de aanwezigheid van eventuele tumorcellen.
Na de MRI zal de klier voor regulier onderzoek naar de patholoog worden gebracht.

Voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek

U kunt deelnemen aan dit onderzoek, als u binnenkort een borstoperatie in combinatie met een schildwachtklierprocedure ondergaat.

U komt niet in aanmerking voor deelname als:

 • U een intolerantie heeft voor ijzer partikels.
 • U in de afgelopen 5 jaar een chemotherapie behandeling heeft ondergaan.
 • U een pacemaker of ander ijzerhoudend implantaat in uw borstregio heeft.

Voor een uitgebreide informatiebrief over de Lowmag studie kunt u terecht bij uw chirurg, de verpleegkundig specialist en de mammacare verpleegkundige op de poli.

SONIA studie

Recent is aangetoond dat de combinatie van anti-hormonale therapie met CDK4/6-remmers (palbociclib of ribociclib) effectiever is dan anti-hormonale therapie alleen. Op dit moment is het niet bekend wat het beste is: CDK4/6-remmers toevoegen aan anti-hormonale therapie meteen bij vaststellen van uitgezaaide ziekte of later wanneer blijkt dat de gestarte anti-hormonale therapie niet meer werkt. Deze studie moet duidelijkheid scheppen over wanneer de CDK-4/6-remmer het beste gegeven kan worden: in de eerste of in de tweede lijn van de behandeling.

Deelnemende patienten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patienten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Deelname aan de studie betekent naast de normale behandeling dat:

 • De deelnemer enkele vragenlijsten invuld op verschillende momenten;
 • Er een aantal keer extra bloed wordt afgenomen (dit is optioneel);
 • Er voorafgaand aan de studie er onderzoeken plaatsvinden om te bepalen of deelname mogelijk is. De meeste van deze onderzoeken worden ook gedaan buiten de studie.

SUBITO studie

Deze studie onderzoekt een nieuwe behandeling voor patienten met een bepaald type borstkanker (BRCA1-like) met als doel de genezingskans te verhogen.
De studie onderzoekt of een behandeling met chemotherapie gevolgd door 2 kuren met een hoge dosis chemotherapie en het terugplaatsen van eigen stamcellen effectiever is dan een behandeling met chemotherapie gevolgd door een behandeling met het middel olaparib.

Deelnemers van de studie moeten een stadium III borstkanker hebben met speciale tumorkenmerken (BRCA1-like). Deze patienten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

 • Groep 1: deelnemende patiënten krijgen een behandeling met chemotherapie, gevolgd door een behandeling met het middel olaparib (tabletten, 2 x per dag gedurende 1 jaar).
 • Groep 2: deelnemende patiënten krijgen chemotherapie, gevolgd door 2 kuren met een hoge dosis chemotherapie. Na deze behandeling worden lichaamseigen bloedcellen teruggeplaatst.

Naast deze behandelingen volgt in beide groepen voor of na de chemotherapie een operatie, mogelijk bestraling en als nodig ook hormonale therapie.

Triple B studie

Deze studie onderzoekt welke combinatie van chemotherapie en immuuntherapie het meest effectief is voor patiënten met uitgezaaide triple negatieve borstkanker.

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 4 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

 • Groep 1 wordt behandeld met carboplatin en cyclofosfamide. Bij verergering van ziekte wordt paclitaxel met atezolizumab gegeven.
 • Groep 2 wordt behandeld met carboplatin, cyclofosfamide en atezolizumab.
 • Groep 3 wordt behandeld met paclitaxel. Bij verergering van ziekte wordt carboplatin, cyclofosfamide en atezolizumab gegeven.
 • Groep 4 wordt behandeld met paclitaxel en atezolizumab.
Waar bent u naar op zoek?