Behandeling voorafgaand aan de operatie (neoadjuvant)

Een neoadjuvante behandeling wordt gegeven voor een operatie. De bedoeling is om de tumor te verkleinen, zodat deze gemakkelijker te verwijderen is. Tevens dient het om de overleving op lange termijn te verbeteren.

Chemotherapie

Als bij de diagnose al met zekerheid kan worden vastgesteld dat u na een chirurgische behandeling in aanmerking komt voor chemotherapie, kan ervoor worden gekozen om de chemotherapie vóór de chirurgische behandeling te laten plaatsvinden. Of dit het geval is, is onder andere afhankelijk van lymfeklieruitzaaiingen, de grootte van de tumor, uw leeftijd en andere tumorkenmerken. De chemotherapie voor de chirurgische behandeling uitvoeren, heeft twee voordelen:

  1. Er kan zichtbaar worden gemaakt of de tumor goed reageert op het soort chemotherapie. Dit is met name belangrijk voor eventuele circulerende tumorcellen die nog niet aantoonbaar zijn. Als blijkt dat de tumor niet reageert op de chemotherapie, dan kan de kuur tussentijds gewijzigd worden.
  2. De tumor wordt kleiner en daardoor kan er mogelijk borstsparend geopereerd worden, waar dat in eerste instantie door de grootte van de tumor mogelijk niet had gekund.

Voor de behandeling met chemotherapie wordt u verwezen naar een internist-oncoloog. Deze bepaalt aan de hand van uw situatie en op basis van de landelijke richtlijnen, welke chemotherapie voor u het meest geschikt is.

Anti-hormonale therapie

Sommige patiënten komen niet in aanmerking voor chemotherapie. Als de tumor hormoongevoelig is, wordt in veel gevallen na de operatie anti-hormonale of endocriene therapie gegeven. Een hormoongevoelige tumor is een tumor die groeit onder invloed van oestrogenen; vrouwelijke geslachtshormonen. Bij patiënten waarbij een borstsparende operatie niet mogelijk is en die niet in aanmerking komen voor chemotherapie, kan anti-hormonale therapie gestart worden. Hierdoor wordt de tumor kleiner en kan in veel gevallen later wel borstsparend geopereerd worden. Bij patiënten die geen operatie kunnen of willen ondergaan (bijvoorbeeld in het geval van een oudere leeftijd en / of door ziekte) en waarbij de borsttumor hormoongevoelig is, kan er gekozen worden om alleen met anti-hormoontherapie te behandelen.

U kunt hier meer lezen over chemotherapie en anti-hormonale therapie.

Waar bent u naar op zoek?