Hoofd/hals oncologie verpleegkundige

De hoofd-hals oncologie verpleegkundige heeft een informerende en ondersteunende rol.

  • tijdens de onderzoekfase
  • tijdens uw ziekenhuisopname
  • tijdens de poliklinische behandeling
  • tijdens de controle fase

Deze hoofd-hals oncologieverpleegkundige zal u en uw naasten ondersteunen om het slechte nieuws te verwerken, uitleg geven omtrent het traject van de te doorlopen onderzoeken, begeleiden tijdens de eventuele opname en in het nazorgtraject. Nadat uw arts/ behandelaar het behandelvoorstel met u heeft besproken en dit blijkt een operatie in te houden zal de verpleegkundige in alle rust dit nogmaals met U doornemen.

De opname en de te verwachten gevolgen zullen met u en uw naasten worden besproken. Er is tijd om vragen en evt. angsten te bepreken. Zo wordt u optimaal voorbereid op uw operatie/ behandeling. De hoofd-hals oncologie verpleegkundige heeft regelmatig contact met andere hulpverleners. Tijdens de opname, maar ook in het poliklinische traject zal bekeken worden of zij voldoende zijn ingeschakeld om samen met u tot een optimale behandeling te komen en te ondersteunen waar dit mogelijk is. Dit is in samenwerking met uw arts/behandelaar.

Wij adviseren u om altijd samen met iemand te komen en uw vragen vooraf te noteren.

Waar bent u naar op zoek?