Plattegronden

Plattegrond MST Enschede

Het nieuwe ziekenhuis is themagericht ontworpen, waarbij u als patiënt centraal staat. Specialismen die raakvlakken met elkaar hebben, zijn daar waar mogelijk dicht bij elkaar gehuisvest. Zo wordt zo veel mogelijk voorkomen dat u als patiënt grote afstanden moet afleggen in het nieuwe ziekenhuis.

Medische disciplines dicht bij elkaar

Waar mogelijk zijn in het nieuwe ziekenhuis in de binnenpleinen medische disciplines gegroepeerd rond patiënten met een bepaalde aandoening, zoals hart- en vaatpatiënten en het Oncologisch Centrum.

De ruimte tussen de vingers zijn overdekt (stolp) waardoor er een binnenruimte (atrium) ontstaat met een goed klimaat. Deze open ruimte is zo groot dat het als een soort buitenruimte werkt. Er staan bomen in, zodat er een gevoel van ‘binnen / buiten’ zijn ontstaat. Door de overdekking met veel glas, komt er veel daglicht binnen.

Plattegrond MST Enschede

Wie zit waar

Waar bent u naar op zoek?