Reelex

Personeelsvereniging Reelex

Reelex is de personeelsvereniging van het personeel van Medisch Spectrum Twente. Het heeft als doel het verstevigen van de onderlinge band tussen allen die op enigerlei wijze werkzaam zijn in MST. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van diverse activiteiten voor haar leden. Personeelsvereniging Reelex heeft een eigen website waarop u informatie kunt vinden.

Voor alle MST-medewerkers

Alle medewerkers die op basis van een arbeids- of toelatingsovereenkomst voor of namens MST werkzaam zijn, kunnen bij in dienst treden lid worden van de personeelsvereniging. Zij betalen dan maandelijks een vastgesteld bedrag als contributie.

Medewerkers die 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard en gepensioneerden kunnen ook lid van de personeelsvereniging zijn. Zij betalen geen contributie meer.

Ga naar de website van Reelex

Waar bent u naar op zoek?