Leerplein MST

Leerplein MST

Het leren vindt tegenwoordig niet meer alleen ‘klassikaal’ plaats. Er wordt steeds meer online geleerd (e-learning). Een voordeel hiervan is dat het leren niet meer afhankelijk is van tijd en locatie. Ook het leren binnen Medisch Spectrum Twente verandert mee met de huidige ontwikkelingen. Vandaar dat in september 2012 het Leerplein MST is gelanceerd. Dit is een elektronische leeromgeving, waarin medewerkers online bij – en nascholingen kunnen volgen. Het Leerplein is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Met de komst van het Leerplein MST kan op verschillende manier geleerd worden:

 • Alleen e-learning
  Binnen het Leerplein MST zijn e-learningmodules beschikbaar die je onafhankelijk van tijd en plaats kunt doorlopen.
 • E-learning en een klassikale scholing
  E-learning kan gecombineerd worden met een klassikale scholing.
 • Klassikale scholing (zonder e-learning)
  Uiteraard blijft ook alleen klassikale scholing bestaan (zonder e-learning). De inschrijving voor deze scholingen verloopt wel via het Leerplein MST

Online bibliotheek met theorie als naslagwerk
Iedere medewerker heeft in het Leerplein MST toegang tot een digitale bibliotheek, waarin theorie als naslagwerk altijd beschikbaar is voor alle medewerkers.

Persoonlijk portfolio
Voor de medewerker is het belangrijk dat alle gevolgde scholingen geregistreerd worden. Door via het Leerplein MST een scholing te volgen, wordt automatisch een Bewijs van deelname of Certificaat toegevoegd in een persoonlijk portfolio. Hierdoor is de voortgang inzichtelijk voor de individuele medewerker en voor de leidinggevende.

Voordelen Leerplein MST:

 • Het individueel kunnen werken aan deskundigheidsbevordering: het doorlopen van een e-learning module kan op elk gewenst tijdstip, locatie en in eigen tempo;
 • Na afronding van de e-learning module blijft de kennis beschikbaar als naslagwerk;
 • Na elke gevolgde module wordt automatisch een bewijs van deelname of certificaat toegevoegd aan het persoonlijke portfolio;
 • Het gebruik van interactieve mogelijkheden om medewerkers op te leiden. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van gesproken tekst, video, animaties, interactieve oefeningen en toetsing. Op deze wijze blijft kennis en kunde beter bij de medewerkers hangen;
 • De rapportage en registratie en planning van trainingen.
Waar bent u naar op zoek?