A(N)IOS

A(N)IOS

Medisch Spectrum Twente (MST) is een Topklinisch Opleidings Ziekenhuis (STZ) en richt zich op het leveren van hooggespecialiseerde medische zorg. MST zorgt samen met de STZ-ziekenhuizen voor een effectieve, efficiënte en onderling samenhangende organisatie van medisch (specialistische), verpleegkundige en paramedische opleidingen, topklinische en topreferente zorg en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Binnen MST is het mogelijk om als arts in opleiding tot specialist (AIOS) binnen 17 specialismen een medische vervolgopleiding te doorlopen.

Route instroom MST

 • Na afronding studie geneeskunde en sollicitatie opleidingsplaats
 • Opleidingsplaatsen landelijk toegewezen; zijn beperkt
 • Mogelijk eerst ANIOS-schap (arts niet in opleiding tot specialist)
 • Jaarlijks heeft MST plek voor 120 AIOS

Overzicht medische vervolgopleidingen

MST biedt twaalf medische vervolgopleidingen, drie bètaopleidingen, alsmede de opleidingen tot gezondheidspsycholoog en medisch psycholoog aan. Onderstaand zijn de verschillende opleidingen weergegeven.
Opleiding Onderdelen Opleider
Anesthesiologie Deelopleiding dr. J. Bolk
Cardiologie
Volledig
dr. P.M.J. Verhorst
Cardio Thoracale Chirurgie
Deelopleiding
prof. dr. J. Grandjean
Heelkunde/chirurgie
Volledig
dr. W. Mastboom
Interne geneeskunde
Deelopleiding
dr. W.M. Smit
Kindergeneeskunde
Deelopleiding
dr. T. Hummel
Longziekten
Volledig
mw. dr. H. van Veen
Maag-, darm- en leverziekten
Deelopleiding
dr. P.B.F. Mensink
Neurologie
Volledig
mw. Dr. L. Dorresteijn
Orthopedie
Deelopleiding
mw. dr. A.V.C.M. Zeegers
Radiologie
Volledig
mw. dr. C. Klazen
Reumatologie
Volledig
dr. H. Vonkeman
Gynaecologie
Deelopleiding
dr. D. Massop-Helmink
Klinische chemie
Volledig
mw. dr. J. Slomp
Klinische farmacie
Volledig
dr. K.L.L. Movig
Klinische fysica
Volledig
mw. dr. ir. B. van den Berg
Medische psychologie
Volledig
mw. dr. M.S.E.  van Hout
Gezondheidspsycholoog
Volledig
mw. dr. M.S.E. van Hout

Vormgeving

 • Duur: ong. 6 jaar (afhankelijk van en vastgesteld in landelijk opleidingplan)
 • Afhankelijk van het specialisme, opleiding volledig in MST dan wel deels in academisch en perifeer ziekenhuis.
 • Werkplekleren, vaste onderwijsmomenten en beoordeling (intern en extern). AIOS draaien volledig mee in het medische specialisme waarvoor zij in opleiding zijn.

Rol Medical School Twente – Bureau AIOS

 • Advisering en ondersteuning:
  • Opleiders (specialisten)
  • Centrale opleidingscommissie (alle opleiders, RvB & MSB)
  • Opleidingsvisitaties (erkenningen opleidingen)
  • Intern kwaliteitsbeleid
 • Opzet en aanbod Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO)
 • Afstemming en samenwerking Artsassistenten Vereniging Enschede (AVE: AIOS en ANIOS)
 • Opzet en uitvoering:
  • Ziekenhuis introductie AIOS, ANIOS en medisch specialisten
  • (landelijke/regionale) projecten mbt medische vervolgopleidingen
 • Administratieve zaken, waaronder subsidiestromen AIOS en registratie verplichte scholingen MST.

MST biedt als topklinisch opleidingsziekenhuis AIOS een optimale leeromgeving, met een grote exposure aan patiënten!

Bureau AIOS

Binnen het leerhuis van MST, de Medical School Twente (MedST), is Bureau AIOS het aanspreekpunt voor alle AIOS in MST. Bureau AIOS is het adres waar de AIOS terecht kan met vragen over onder andere declaraties, vergoedingen en opleidingsgerelateerde zaken. Ook bij (persoonlijke) problemen is Bureau AIOS een aanspreekpunt. Daarnaast organiseert Bureau AIOS maandelijks de introductie voor nieuwe A(N)IOS in het MST. Voor meer informatie: 06-27205422 | Bureau-AIOS@mst.nl.

Wetenschap en onderzoek

Een onderdeel van MedST is het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek (ITWO). Het ITWO organiseert mede voor A(N)IOS cursussen op het gebied van epidemiologie, methodologie en statistiek (inclusief SPSS practicum). Ook voor individuele vragen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek kun je bij het ITWO terecht. Klik hier voor meer informatie.

Discipline Overstijgend Onderwijs

Naast het wetenschappelijk onderwijs biedt MedST voor A(N)IOS Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) aan, waarin de AIOS buiten het direct medisch inhoudelijke domein competenties kan verwerven. Onder het DOO vallen binnen MST onder andere necrologiebijeenkomsten, teach the teacher voor AIOS en intervisiebijeenkomsten.

Assistenten Vereniging Enschede (AVE)

Binnen MST behartigt de AVE de belangen van de A(N)IOS. Vanuit de verschillende specialismen is een AIOS in het bestuur van de AVE vertegenwoordigd. De AVE bespreekt onder andere opleiding gerelateerde zaken als arbeidstijden, werkdruk, kwaliteit van het onderwijs en het opleidingsklimaat. Hierbij stemt zij mede af met de Centrale OpleidingsCommissie (COC), waarin alle opleiders zijn vertegenwoordigd, als ook MedST/Bureau AIOS, het Medisch Stafbestuur (MSB) en de Raad van Bestuur (RvB).

Starten als A(N)IOS in het MST?

Wanneer je interesse hebt om in MST als AIOS te werken, kun je bij vacatures zien voor welk specialisme op dit moment een opleidingsplaats beschikbaar is. Neem bij overige vragen contact op met Bureau AIOS: 06-27205422 |Bureau-AIOS@mst.nl. Voor een werkplek als ANIOS kun je contact opnemen met MST@work: 053-4872065.
Waar bent u naar op zoek?