Onze keurmerken en accreditaties

Wij zijn trots op onze keurmerken en accreditaties.
Dit zegt iets over de kwaliteit van onze zorg en onze dienstverlening en hoe dat door anderen gemeten en ervaren wordt.

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)De NIAZ accreditatie

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop. Beoordeeld wordt of deze hun organisatie zo hebben ingericht dat zij op een reproduceerbare wijze een acceptabel kwaliteitsniveau van zorg voortbrengen. Als dat het geval is krijgt de instelling een accreditatie voor vier jaren, waarna een volledige hertoetsing plaatsvindt. Tussentijds gaat het NIAZ de voortgang van de afgesproken verbeterpunten na. De accreditatiestatus beoogt derden – zoals patiënten, verzekeraars, overheden – het vertrouwen in een goed en veilig georganiseerde instelling te geven.

Neo Keurmerk MSTHet Neokeurmerk
Het Neokeurmerk is een keurmerk voor neonatologieafdelingen en kraamafdelingen in moeder-en-kindcentra die voldoen aan de kwaliteitscriteria van ouders van couveusekinderen. Het Neokeurmerk is een initiatief van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC), die opkomt voor de belangen van te vroeg, te klein en ziek geboren kinderen en hun ouders.


Het roze lintje

De Borstkanker Vereniging Nederland kent een roze lintje toe op basis van de score in de jaarlijkse Monitor Borstkankerzorg. Doel van de monitor is patiënten inzicht te geven in hoe de borstkankerzorg in de verschillende ziekenhuizen georganiseerd is, de ervaringen van andere patiënten en in hoeverre een ziekenhuis voldoet aan BVN criteria voor patiëntgerichte zorg. Die criteria zijn bijvoorbeeld aantal patiënten dat behandeld is, de wachttijd tussen polikliniekbezoek en diagnose, de begeleiding van de verpleegkundige en de samenstelling van het mammateam. De criteria worden jaarlijks aangescherpt voor het continu verbeteren van de borstkankerzorg.


Kindgericht ziekenhuisSmiley

Onze Kinderafdeling en dagbehandeling hebben een Gouden Smiley. De Smiley is een kwaliteitskeurmerk van Stichting Kind en Ziekenhuis voor kindgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders. Een Smiley geeft aan dat de zorg op de afdeling waarvoor de Smiley is toegekend, voldoet aan alle criteria die Stichting Kind en Ziekenhuis daaraan stelt. De kraamafdeling van Medisch Spectrum Twente heeft een Bronzen Smiley. Lees meer op kindenziekenhuis.nl, kindenzorg.nl en jadokterneedokter.nl.

Vaatkeurmerk
Ziekenhuizen die voldoen aan door De Hart & Vaatgroep opgestelde criteria krijgen het vaatkeurmerk. Het keurmerk richt zich op de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. Medisch Spectrum Twente heeft het vaatkeurmerk ontvangen.


Spataderkeurmerk

Het spataderkeurmerk is opgesteld door de patiëntenvereniging de Hart & Vaatgroep in samenspraak met de beroepsgroepen ‘de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie’ en ‘de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie’.

Groene vinkje MSTGroene vinkje patiëntenwijzer voor kankerzorg

Het ‘groene vinkje’voor kankerzorg  wil zeggen dat MST voldoet aan de minimale voorwaarden voor goede zorg voor een aantal specifieke aandoeningen. Het groene vinkje is een keurmerk dat uitgegeven wordt door diverse patiëntenorganisaties in samenwerking met de Leven met kanker – beweging (voorheen Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)).
MST heeft het ‘Groene vinkje’ gekregen voor: darmkanker, prostaatkanker en bloed- en lymfklierkanker.

Vinkje op Stoma Zorgwijzer
Medisch Spectrum Twente beschikt over het groene vinkje voor stoma zorg. Dat betekent dat Medisch Spectrum Twente aan alle voorwaarden voldoet om goede stomazorg te leveren. De eisen zijn opgesteld door de Nederlandse Stomavereniging.

Vinkje op Urinestoma Zorgwijzer
Medisch Spectrum Twente beschikt over het groene vinkje voor urinestoma zorg. Dat betekent dat Medisch Spectrum Twente aan alle voorwaarden voldoet om goede urinestomazorg te leveren. De eisen zijn opgesteld door de Nederlandse Stomavereniging.

Zorg voor Borstvoeding WHO MST

Borstvoedingscertificaat WHO/Unicef

Medisch Spectrum Twente beschikt over het ‘Zorg voor borstvoeding’ certificaat (ook wel BFHI certificaat Baby Friendly Hospital Initiative) van UNICEF en WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) ) gekregen. Dit keurmerk staat voor het leveren van hoge kwaliteit in de begeleiding bij borstvoeding.

Algemene keurmerken/accreditaties

Top Employer

Medisch Spectrum Twente te Enschede is na onafhankelijk onderzoek van het CRF Institute, specialist op het gebied van internationaal onderzoek naar arbeidsvoorwaarden, uitgeroepen tot Top Employer. Dit keurmerk wordt enkel uitgereikt aan werkgevers die voldoen aan de strenge toetsingscriteria.

CCKL MSTCCKL-accreditatie Medisch microbiologisch laboratorium

Laboratoria die erkend zijn door CCKL en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. CCKL voert die onafhankelijke keuringen uit.

CCKL-accreditatie Klinisch chemisch en hematologisch laboratorium

Laboratoria die erkend zijn door CCKL en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. CCKL voert die onafhankelijke keuringen uit.

CCKL-accreditatie Medisch Laboratorium Pathologie

Laboratoria die erkend zijn door CCKL en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. CCKL voert die onafhankelijke keuringen uit.

JACIE keurmerk MSTJACIE

De stamceltransplantaties van MST zijn JACIE-geaccrediteerd. Dit houdt in dat er met goed gekwalificeerd personeel, kwalitatief goede middelen en volgens gestandaardiseerde procedures wordt gewerkt.

HKZ ISO 9001HKZ-certificaat afdeling dialyse

Het HKZ Keurmerk bewijst en waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg. Met dit keurmerk laten we zien en borgen we de kwaliteit van de zorg aan de dialysepatiënten. Medisch Spectrum Twente beschikt over dit keurmerk

Andere keurmerken/kenmerken

HOVON MSTHovon

Medisch Spectrum Twente is Hovon level B ziekenhuis. Dat betekent dat Medisch Spectrum Twente in het bezit is van een vergunning voor autologe stamceltransplanties.

Witte lijst Nederlandse Vereniging voor CardiologieWitte lijst Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) publiceert de zogeheten ‘witte lijsten’ van cardiologische centra die voldoen aan de NVVC criteria rondom PCI-procedures en ICD-implantaties, inclusief de follow-up.

MDL hepatitisHepatitis Behandelcentrum
De Nederlandse vereniging van Maag-Darm-Leverartsen en de Nederlandse Internisten Vereniging hebben op grond van de aanwezigheid van uitgebreide expertise met betrekking tot virale hepatitis Medisch Spectrum Twente uitgeroepen tot Hepatitis Behandelcentrum

AD top 100 ranking 2016 plek 29
Het AD maakt elk jaar op basis van wisselende criteria een ranglijst van beste ziekenhuizen in Nederland. Medisch Spectrum Twente staat in 2016 op de 29ste plek van de AD ziekenhuis top 100.

Elsevier
Elsevier onderzoekt jaarlijks de kwaliteit van medische zorg en patiëntgerichtheid van ziekenhuis in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat Medisch Spectrum Twente in 2015 de hoogste score behaalt voor de medische zorg. De patiëntgerichtheid krijgt een score van 3 ‘bollen’ (met een maximum van 4 ‘bollen’).

Begin met typen om te zoeken..

Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pagina