Onze keurmerken en accreditaties

Wij zijn trots op onze keurmerken en accreditaties.
Dit zegt iets over de kwaliteit van onze zorg en onze dienstverlening en hoe dat door anderen gemeten en ervaren wordt.

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)

NIAZ
Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop. Beoordeeld wordt of deze hun organisatie zo hebben ingericht dat zij op een reproduceerbare wijze een acceptabel kwaliteitsniveau van zorg voortbrengen. Als dat het geval is krijgt de instelling een accreditatie voor vier jaren, waarna een volledige hertoetsing plaatsvindt. Tussentijds gaat het NIAZ de voortgang van de afgesproken verbeterpunten na. De accreditatiestatus beoogt derden – zoals patiënten, verzekeraars, overheden – het vertrouwen in een goed en veilig georganiseerde instelling te geven.

Logo Neokeurmerk

Het Neokeurmerk
Het Neokeurmerk is een keurmerk voor neonatologieafdelingen en kraamafdelingen in moeder-en-kindcentra die voldoen aan de kwaliteitscriteria van ouders van couveusekinderen. Het Neokeurmerk is een initiatief van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC), die opkomt voor de belangen van te vroeg, te klein en ziek geboren kinderen en hun ouders.

Logo Roze Lintje 2017

Het roze lintje
De Borstkanker Vereniging Nederland kent een roze lintje toe op basis van de score in de jaarlijkse Monitor Borstkankerzorg. Doel van de monitor is patiënten inzicht te geven in hoe de borstkankerzorg in de verschillende ziekenhuizen georganiseerd is, de ervaringen van andere patiënten en in hoeverre een ziekenhuis voldoet aan BVN criteria voor patiëntgerichte zorg. Die criteria zijn bijvoorbeeld aantal patiënten dat behandeld is, de wachttijd tussen polikliniekbezoek en diagnose, de begeleiding van de verpleegkundige en de samenstelling van het mammateam. De criteria worden jaarlijks aangescherpt voor het continu verbeteren van de borstkankerzorg.

Banner kwaliteitskeurmerk kindgerichte zorg

Smiley
Onze Kinderafdeling en dagbehandeling hebben een Gouden Smiley. De Smiley is een kwaliteitskeurmerk van Stichting Kind en Ziekenhuis voor kindgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders. Een Smiley geeft aan dat de zorg op de afdeling waarvoor de Smiley is toegekend, voldoet aan alle criteria die Stichting Kind en Ziekenhuis daaraan stelt. De kraamafdeling van Medisch Spectrum Twente heeft een Bronzen Smiley. Lees meer op kindenziekenhuis.nl, kindenzorg.nl en jadokterneedokter.nl.

Vaatkeurmerk 2017 voor MST

Vaatkeurmerk
Ziekenhuizen die voldoen aan door De Hart & Vaatgroep opgestelde criteria krijgen het vaatkeurmerk. Het keurmerk richt zich op de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. Medisch Spectrum Twente heeft het vaatkeurmerk ontvangen.

Spataderkeurmerk
Het spataderkeurmerk is opgesteld door de patiëntenvereniging de Hart & Vaatgroep in samenspraak met de beroepsgroepen ‘de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie’ en ‘de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie’.

Groene vinkje MST

Groene vinkje patiëntenwijzer voor kankerzorg
Het ‘groene vinkje’voor kankerzorg  wil zeggen dat MST voldoet aan de minimale voorwaarden voor goede zorg voor een aantal specifieke aandoeningen. Het groene vinkje is een keurmerk dat uitgegeven wordt door diverse patiëntenorganisaties in samenwerking met de Leven met kanker – beweging (voorheen Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties – NFK). MST heeft het ‘Groene vinkje’ gekregen voor: darmkanker, prostaatkanker en bloed- en lymfklierkanker.

Vinkje op Urinestoma Zorgwijzer
Medisch Spectrum Twente beschikt over het groene vinkje voor urinestoma zorg. Dat betekent dat Medisch Spectrum Twente aan alle voorwaarden voldoet om goede urinestomazorg te leveren. De eisen zijn opgesteld door de Nederlandse Stomavereniging.

Vinkje op Stoma Zorgwijzer
Medisch Spectrum Twente beschikt over het groene vinkje voor stoma zorg. Dat betekent dat Medisch Spectrum Twente aan alle voorwaarden voldoet om goede stomazorg te leveren. De eisen zijn opgesteld door de Nederlandse Stomavereniging.

Zorg voor Borstvoeding WHO MST

Borstvoedingscertificaat WHO/Unicef
Medisch Spectrum Twente beschikt over het ‘Zorg voor borstvoeding’ certificaat (ook wel BFHI certificaat Baby Friendly Hospital Initiative) van UNICEF en WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) gekregen. Dit keurmerk staat voor het leveren van hoge kwaliteit in de begeleiding bij borstvoeding.

Topkliniek slaapapneu 2017
Het slaapcentrum van MST is door de Apneu vereniging uitgeroepen tot Topkliniek 2017. Dit is het resultaat van een groot prestatie- en waarderingsonderzoek door patiënten. Het slaapcentrum van het MST is bekroond met 3 sterren. Patiënten zijn tevreden met de diagnose en behandeling van slaapapneu in het MST.

Algemene keurmerken/accreditaties

Top Employer
Medisch Spectrum Twente te Enschede is na onafhankelijk onderzoek van het CRF Institute, specialist op het gebied van internationaal onderzoek naar arbeidsvoorwaarden, uitgeroepen tot Top Employer. Dit keurmerk wordt enkel uitgereikt aan werkgevers die voldoen aan de strenge toetsingscriteria.

ISO 15189 accreditatie voor Klinisch Farmaceutisch Laboratorium

ISO 15189
Het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium in MST heeft per 20 september 2018 de ISO 15189 accreditatie behaald. Het laboratorium heeft met het behalen van de accreditatie aangetoond te voldoen aan zowel de eisen van technische competentie als aan door het managementsysteem gestelde eisen die nodig zijn om consistent technisch geldige resultaten te kunnen leveren.

JACIE keurmerk MST

JACIE
De stamceltransplantaties van MST zijn JACIE-geaccrediteerd. Dit houdt in dat er met goed gekwalificeerd personeel, kwalitatief goede middelen en volgens gestandaardiseerde procedures wordt gewerkt.

HKZ ISO 9001

HKZ-certificaat afdeling dialyse
Het HKZ Keurmerk bewijst en waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg. Met dit keurmerk laten we zien en borgen we de kwaliteit van de zorg aan de dialysepatiënten. Medisch Spectrum Twente beschikt over dit keurmerk.

Andere keurmerken/kenmerken

HOVON MST

Hovon
Medisch Spectrum Twente is Hovon level B ziekenhuis. Dat betekent dat Medisch Spectrum Twente in het bezit is van een vergunning voor autologe stamceltransplanties.

Witte lijst Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

Witte lijst Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) publiceert de zogeheten ‘witte lijsten’ van cardiologische centra die voldoen aan de NVVC criteria rondom PCI-procedures en ICD-implantaties, inclusief de follow-up.

MDL hepatitis

Hepatitis Behandelcentrum
De Nederlandse vereniging van Maag-Darm-Leverartsen en de Nederlandse Internisten Vereniging hebben op grond van de aanwezigheid van uitgebreide expertise met betrekking tot virale hepatitis Medisch Spectrum Twente uitgeroepen tot Hepatitis Behandelcentrum

Begin met typen om te zoeken..

Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pagina