Verwijspagina voor zorgprofessionals

Zorgportalen

Om zorgtrajecten efficiënt te laten verlopen en het verwijsproces te ondersteunen, werken wij met de digitale verwijs- en aanvraagapplicatie ZorgDomein. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de regio Enschede hebben toegang tot het MST Zorgverlenersportaal. Dit portaal is direct gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD). Via dit portaal heeft u als verwijzer inzage in het dossier van uw patiënt.

Naar het Zorgverlenersportaal

Gebruikershandleiding

Klik hier voor de gebruikershandleiding Zorgverlenersportaal

Inzage in dossier van uw patiënt

U heeft alleen inzage wanneer uw gegevens bij ons bekend zijn. Aanmelding voor het Zorgverlenersportaal MST verloopt via de spoedposten. Op het aanmeldformulier van de SHT en CHPA wordt nieuwe (waarnemende) huisartsen gevraagd of toegang tot het zorgverlenersportaal van MST en/of ZGT gewenst is. Beëindiging en of pensionering (van waarnemers en/of praktijkhouders) wordt tevens doorgegeven aan de ziekenhuizen.

Voor Specialisten Ouderen Geneeskunde en (waarnemende) huisartsen die niet aangesloten zijn bij de SHT geldt, dat mutaties en aan- en afmeldingen m.b.t. het zorgverlenersportaal per mail aan MST doorgegeven kunnen worden via zorgverlenersportaal@mst.nl.

  • U heeft alleen inzage in het dossier van uw patiënt, als hij of zij toestemming* heeft gegeven.
  • U mag alleen in de gegevens kijken die voor de behandeling noodzakelijk zijn.
  • U kunt gegevens alleen inzien en u kunt daarom (ook niet per ongeluk) gegevens bewerken.

Het zorgverlenersportaal vervangt de Edifact-berichten niet, die blijft u ontvangen.

*Toestemming
Opt-in: volgens de wet moet een patiënt eerst toestemming aan MST geven om zijn of haar gegevens inzichtelijk te maken in het zorgverlenersportaal. U heeft alleen inzicht in het dossier van uw patiënt, indien hij of zij toestemming heeft gegeven. Wijs uw patiënten hier op. De patiënt kan dit in het ziekenhuis aangeven of via MijnMST. Meer informatie over MijnMST vindt u op deze pagina.

Informatie voor specialist Ouderengeneeskunde
Als een patiënt permanent of tijdelijk bij u verblijft kunt u dit doorgeven via dit formulier (download). U krijgt dan toegang tot het zorgverlenersportaal en de brieven worden naar u gestuurd

Indien een patiënt na tijdelijk verblijf met ontslag gaat kunt u de wijzigingen door geven met dit formulier (download).

Melden van het overlijden van een patiënt kan via het zorgverlenersportaal MST.

Helpdesk

Heeft u vragen over het zorgverlenersportaal? U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de helpdesk:

UZI-pincode

Krijgt u na het invoeren van uw UZI-pincode een foutmelding? Bekijk of u de juiste gegevens heeft aangeleverd. De juiste gegevens zijn:
UZI-nummer (niet het pasnummer).

Uw 14-cijferige UZI-nummer verschijnt na inloggen rechtsboven in het scherm onder uw naam. Om de UZI-pas te koppelen heeft u de pincode en het gebruikersnummer nodig.

Communicatie voor huisarts en apothekers

MST werkt met 1-2 lijn coördinatoren voor huisartsen en apothekers Zij communiceren met hun achterban via de Tussendelijnenapp. (https://www.mst.nl/p/tussen-de-lijnen/)

Zijn er  problemen in de samenwerking, vragen, suggesties of opmerkingen over de werkwijzen dan kunt u contact opnemen met tussendelijnen@mst.nl.

Waar bent u naar op zoek?