Verwijspagina voor zorgprofessionals

Zorgportalen

Om zorgtrajecten efficiënt te laten verlopen en het verwijsproces te ondersteunen, werken wij met de digitale verwijs- en aanvraagapplicatie ZorgDomein. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de regio Enschede hebben toegang tot het MST Zorgverlenersportaal. Dit portaal is direct gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD). Via dit portaal heeft u als verwijzer inzage in het dossier van uw patiënt.

Naar het Zorgverlenersportaal

Wilt u de gebruiksaanwijzing van het patiëntendossier lezen:
Bijlage Gebruikershandleiding Zorgverlenersportaal

Inzage in dossier van uw patiënt

Het zorgverlenersportaal MST geeft u inzicht in het dossier van uw eigen patiënten:

  • U heeft alleen inzage wanneer uw gegevens bij ons bekend zijn. Aanmelding voor het Zorgverlenersportaal MST kunt u doen bij ZNO: https://zorgnetoost.nl/
  • U heeft alleen inzage in het dossier van uw patiënt, als hij of zij toestemming* heeft gegeven.
  • U mag alleen in de gegevens kijken die voor de behandeling noodzakelijk zijn.
  • U kunt gegevens alleen inzien en u kunt daarom (ook niet per ongeluk) gegevens bewerken.

Het zorgverlenersportaal vervangt de Edifact-berichten niet: die blijft u ontvangen.

*Toestemming
Opt-in: volgens de wet moet een patiënt eerst toestemming aan MST geven om zijn of haar gegevens inzichtelijk te maken in het zorgverlenersportaal. U heeft alleen inzicht in het dossier van uw patiënt, indien hij of zij toestemming heeft gegeven. Wijs uw patiënten hier op. De patiënt kan dit in het ziekenhuis aangeven of via www.mijnMST.nl, meer informatie vindt u op https://www.mst.nl/mijn-mst/

Helpdesk

Voor vragen over het zorgverlenersportaal kunt u een mail sturen naar zorgverlenersportaal@mst.nl

U kunt ook bellen met: (053) 487 2000.

Krijgt u na het invoeren van uw UZI-pincode een foutmelding?
Check of u de juiste gegevens heeft aangeleverd. De juiste gegevens zijn:
UZI-nummer (niet het pasnummer).

Waar vind ik mijn UZI nummer?

Uw 14-cijferige gebruikersnummer verschijnt na inloggen rechtsboven in het scherm onder uw naam. Om de UZI-pas te koppelen heeft u de pincode en het gebruikersnummer nodig. Om de UZI-pas te koppelen met uw persoonlijke certificaat van VECOZO volgt u onderstaande stappen.

AGB-code aanvragen

Persoonlijke AGB-code (niet de praktijk AGB-code). Als arts kunt u online een persoonlijk AGB aanvragen https://www.vektis.nl/agb-register/agb-code-aanvragen

Huisarts, Apothekers
MST werkt met 1-2 lijn coördinatoren voor huisartsen en apothekers Zij communiceren met hun achterban via de Tussendelijnenapp. (https://www.mst.nl/p/tussen-de-lijnen/)

Zijn er  problemen in de samenwerking, vragen, suggesties of opmerkingen over de werkwijzen dan kunt u contact opnemen met tussendelijnen@mst.nl.

Melden overlijden patiënt: via zorgverlenersportaal MST

Specialist Ouderengeneeskunde
Indien een patiënt permanent of tijdelijk bij u verblijft kunt u dit doorgeven. U krijgt dan toegang tot het zorgverlenersportaal en de brieven worden naar u gestuurd.

U kunt de wijzigingen doorgeven via onderstaand formulier

Wijzigingen Formulier

Waar bent u naar op zoek?