De heer prof. dr. ir. A. (Albert) van den Berg

Lid

Nevenfuncties:

– Hoogleraar sensorsystemen voor biomedische en milieutoepassingen bij de Universiteit Twente.
– Wetenschappelijk directeur van het MESA+ instituut voor nano technologie
– Voorzitter sectie Technische Wetenschappen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
– Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW )
– Scientific Advisory Board Wyss Institute of Harvard
– Wetenschappelijk adviseurMicronit
– Distinguished professor South China Normal University
– Lid van ACTI
– Fellow of the Royal society of Chemistry
– Lid van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen
– Consultant Professor at Northwestern Polytechnical University in Xian (China)
– Wetenschappelijk adviseur Qurin Dx

Lid van de Commissie K&V, Wetenschap en Onderzoek

Waar bent u naar op zoek?