Wat betekent een ziektebron in de schedel en/of de hersenen?

De benige schedel is opgebouwd uit het schedeldak en de schedelbasis, die ter bescherming om de hersenen heen liggen. Over het bot (schedeldak) liggen de weke delen van de huid, het onderhuidse vetweefsel en de spieren. De spieren in het gebied van de slapen fungeren als kauwspieren. Onder het bot omgeeft het harde hersenvlies als een waterdicht membraan en mechanische barrière al het hersenweefsel. De hersenen liggen dus in een starre ruimte waarbinnen nauwelijks plaats is voor een groeiende en zich uitbreidende ziektebron.

Door de druk op de hersenzenuwen en/of het hersenweefsel waarin zich de gevoelige centra voor beweging, spraak, geheugen, gevoel en gezichtsvermogen bevinden, kan de ziektebron in de schedel de volgende typische klachten veroorzaken:

 • hoofdpijn
 • eenzijdige zwakte/-verlamming van het aangezicht, een arm en/of een been
 • spraakstoornissen
 • stoornissen van het gezichtsvermogen
 • gevoelsstoornissen
 • geheugenstoornissen
 • stuipen

​Zonder behandeling van de ziektebron kan er permanente hersenbeschadiging ontstaan met blijvend functieverlies van de bovengenoemde belangrijke besturingscentra.

De volgende aandoeningen kunnen worden vastgesteld:

 • tumor (gezwel)
 • aneurysma (bloedvatuitstulping)
 • angioom (vaatgezwel)
 • cyste
 • bloeding
 • abces
 • overige aandoeningen

Soms is er sprake van meerdere van deze aandoeningen tegelijkertijd.

Waar bent u naar op zoek?